PROJEKTY, DODÁVKA A MONTÁŽ

Technologických zariadení a rozvodov pre technické a vykurovacie plyny

Technologických zariadení plynových kotolní a rozvodov ÚK, TÚV, SV

Tlakových nádob stabilných a odparovacích staníc pre technické a výhrevné plyny

Čerpacích staníc na LPG (autoplyn)

Potrubných rozvodov medicinálnych a superčistých plynov pre nemocnice a laboratóriá

acetylén argón čpavok dusík chlór
koksárenský plyn kysličník uhličitý kyslík
propán-bután vodík zemný plyn

gascont gascont

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

CERTICOM CERTICOM spp tsus