O FIRME

Vznik našej firmy sa datuje od roku 1992 s podnikateľským zámerom realizácie dodávok a montáže vyhradených technických zariadení plynových pre technické a výhrevné plyny. Vzhľadom k ekonomickému tlaku na znižovanie energetickej náročnosti výroby v priemysle, zavádzaním hospodárnejších a účinnejších spôsobov zabezpečovania tepla, ako aj vzrastajúcemu tlaku ekologických aspektov bol rozvoj firmy dynamický.

V súčasnosti hlavným predmetom podnikateľskej činnosti našej spoločnosti je dodávka a montáž rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia, technologických zariadení pre výhrevné plyny a technické plyny, dodávka a montáž plynových kotolní. Sprostredkovateľská činnosť s potrubným materiálom a plynovými spotrebičmi, výroby a dodávka oceľových konštrukcií.

Vďaka predchádzajúcim dlhoročným skúsenostiam a vysokej kvalifikácie našich pracovníkov vkladáme do každej etapy realizácie zákazky naše KNOW-HOW na profesionálnej úrovni.

Hlavnými obchodnými partnermi sú:
pre oblasť rozvodov vody, kanálu a kúrenia Reinter, Strabag, ISK
pre oblasť technických plynov LINDE k. s. Bratislava, MESSER TATRAGAS s.r.o. Bratislava, nemocnice a výskumné ústavy,
pre oblasť výhrevných plynov PROBUGAS a.s. Bratislava, FLAGA SLOVPLYN s. r. o. Pezinok, SPP o. z. Košice, Poprad, súkromné osoby a firmy.
Železnice SR a banské podniky.

Predmetné práce podľa požiadania odberateľa zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi s odbornými kvalifikáciami pre predmetný druh činnosti alebo komplexne na kľúč s fungujúcou sieťou poddodávateľov. Pracovníci našej firmy majú dostatočné praktické skúsenosti a teoretické vedomosti s predmetom činnosti, keďže pred vznikom firmy pracovali v podnikoch, zabezpečujúcich investičnú výstavbu objektov predmetného charakteru. Táto skutočnosť vytvára záruky potvrdzované spokojnosťou našich doterajších odberateľov s kvalitou vykonaných prác, dodržiavaním požadovaných zmluvných termínov a zabezpečovania záručného a pozáručného servisu.

Pre poskytovanie kvalitných služieb má naša spoločnosť v súčasnosti vybudovaný komplexný systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2000.

Zároveň sme sa stali certifikovaným partnerom SPP.

Naším cieľom je poskytnúť Vám kvalitné služby v zaujímavých cenách a termínoch.

Využite naše služby na realizáciu Vašich zámerov.