Činnosti

Rozvody výhrevných plynov

Rozvody výhrevných plynov

Dodávka a montáž rozvodov výhrevných plynov (zemný plyn, propán bután) pre výrobné haly a prevádzky, rodinné domy, čerpacie stanice, hotely a penzióny, obchodné prevádzky
Kúrenárske a vodoinštalatérske práce

Kúrenárske a vodoinštalatérske práce

Dodávka a montáž rozvodov kanalizácie, ústredného kúrenia , teplej úžitkovej vody a studenej vody z materiálov oceľ, meď, plasthliník, uhlíková oceľ a nerez pre objekty občianskeho vybavenia, obchodné domy, zdravotnícke zariadenia, bytové domy a rodinné domy.
Rozvody technických plynov

Rozvody technických plynov

Dodávka a montáž rozvodov technických plynov (kyslík, acetylén, dusík, čpavok, vodík, chlór, CO2, argón, hélium) a tlakové stanice pre výrobné haly a prevádzky
Medicinálne rozvody

Medicinálne rozvody

Dodávka a montáž rozvodov medicinálnych plynov v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a laboratóriách.
Rozvody technologických médií a stlačeného vzduchu

Rozvody technologických médií a stlačeného vzduchu

Dodávka a montáž rozvodov technologických médií (chladiacich vôd, olejov) pre priemyselné prevádzky a pre výrobné haly, rozvodov stlačeného vzduchu vrátane kompresorových staníc.