Kúrenárske a vodoinštalačné práce,
práce v oblasti technických
a medicinálnych plynov