O nás

Vznik našej firmy sa datuje od roku 1992 s podnikateľským zámerom realizácie dodávok a montáže vyhradených technických zariadení plynových pre technické a výhrevné plyny. Vzhľadom k ekonomickému tlaku na znižovanie energetickej náročnosti výroby v priemysle, zavádzaním hospodárnejších a účinnejších spôsobov zabezpečovania tepla, ako aj vzrastajúcemu tlaku ekologických aspektov bol rozvoj firmy dynamický.

V súčasnosti hlavným predmetom podnikateľskej činnosti našej spoločnosti je dodávka a montáž rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia, technologických zariadení pre výhrevné plyny a technické plyny, dodávka a montáž plynových kotolní a rozvodov medicinálnych plynov. Sprostredkovateľská činnosť s potrubným materiálom a plynovými spotrebičmi, výroba a dodávka oceľových konštrukcií.
Vďaka predchádzajúcim dlhoročným skúsenostiam a vysokej kvalifikácie našich pracovníkov vkladáme do každej etapy realizácie zákazky naše KNOW-HOW na profesionálnej úrovni.
Predmetné práce podľa požiadania odberateľa zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi s odbornými kvalifikáciami pre predmetný druh činnosti alebo komplexne na kľúč s fungujúcou sieťou poddodávateľov.
Naším cieľom je poskytnúť Vám kvalitné služby v zaujímavých cenách a termínoch.
Využite naše služby na realizáciu Vašich zámerov.