REFERENČNÝ SÚPIS REALIZOVANÝCH PRÁC A DODÁVOK

TECHNICKÉ PLYNY

Tlaková stanica O2, C2H2, corgon - EMBRACO Slovakia s.r.o., SNV
Tlakové stanice a rozvody O2 a vzduchu - Letecká vojenská nemocnica, Košice
Tlaková stanica a rozvody N2 - INA KYSUCE a.s., Kysucké Nové Mesto
Tlaková stanica a rozvody CO2 - LUNACO ILY s.r.o., Lučenec
Tlaková stanica a rozvody dusíka - Matsushita Slovakia, Krompachy
Tlakové stanice a rozvody Dinaxu a Mapaxu - Mäsokombinát Hrádok a. s. Lučenec
Tlakové st. a rozvody O2, CO2, dusíka, acetylénu - Slovenské elektrárne a. s. Vojany
Rozvody dusíka, zemného plynu a vzduchu - Železiarne Podbrezová
Tlaková stanica a rozvody dusíka - Rautenbach s.r.o. Žiar nad Hronom
Tlaková stanica a rozvody oxidu uhličitého - Pivovar Veľký Šariš
Tlaková stanica a rozvody oxidu uhličitého - VSH a. s. Turňa nad Bodvou
Redukčná stanica oxidu uhličitého - Hubert a. s. Sereď
Uzatvorenie okruhu chladiacich vôd - Matador a. s. Púchov
Tlaková stanica a rozvody kyslíka - SCP Neusiedler a. s. Ružomberok
Potr. rozv. metanolu, dusíka a zemného plynu - RIBE Metalurgia k.s. Dubnica n/Váhom
Tlaková stanica a rozvody kyslíka - Kovohuty a. s. Krompachy
Tlaková stanica a rozvody oxidu uhličitého - Chemza Strážske
Odparovacia stanica a rozvody kyslíka - U. S. Steel s.r.o. Košice
Tlaková stanica a rozvody dusíka - Hriňovské strojárne a. s. Hriňová
Zásobníkové st. a rozv. kyslíka a dusíka - Sauer Danfoss a.s., Považská Bystrica
Zásobníková stanice a rozvody CO2 - Tatravagónka a. s. Poprad
Rozvody dusíka - Baliarne obchodu a. s., Poprad
Výroba ochrannej atmosféry systémom Carbocad - Železiarne a. s. Podbrezová
Rozvody kyslíka a acetylénu - Slovglass a. s. Poltár
Odparovacia stanica vodíka - Chemko a. s. Strážske
Zdroj vodíka a dusíka - ÚMV Slovenskej akadémie vied Košice
Rekonštrukcia plniarne bombičiek CO2 - Technické služby a. s Kežmarok
Zdroj dusíka a propánu, zmiešavacia stanica - Skrutkáreň EXIM a. s. Stará Ľubovňa
Tlaková stanica a rozvody medicinálneho kyslíka - Geriatrické centrum Košice
Tlakové stanice a potrubné rozvody tech. plynov v laboratóriu - Štátny zdravotný ústav Prešov
Odparovacia stanica dusíka - SWS s. r. o. Vojany
Tlakové stanice a rozvody kyslíka - Nolan Investments spol. s r. o. Bočiar
Tlakové stanice a potrubné rozvody O2 a propánu - VEM Slovakia s. r. o. Piešťany

ZEMNÝ PLYN

Rozvody zemného plynu - Oravské zlievárenské závody a.s. Istebné
Rozvody zemného plynu - Sloval a.s., Žiar nad Hronom
Rozvody zemného plynu - Stavebné bytové družstvo IV, Košice
Plynofikácia kotolne - Múzeum Betliar, Betliar
Rozvod zemného plynu - KOVOD a.s., Slovenská Ľupča
Rozvody zemného plynu - Embraco Spišská Nová Ves
Rozvody zemného plynu - SILIKON s. r. o. Dobšiná
Rozvody zemného plynu - SOU dopravné, Jarmočná 6, Košice
Rozvody zemného plynu a vykurovanie - OOPZ Štítnik, Teplická 263, Štítnik
Rozv. zemného plynu a vykurovanie - IMUNA PHARM HOLDING a. s. Šariš. Michaľany
Rozvody VTL a STL zemného plynu - Priemyselný park Kechnec, Obec Kechnec
Rozvody zemného plynu pre infražiariče - SIDERIT s. r. o. Nižná Slaná
Rozvody zemného plynu pre novú halu - EMBRACO Slovakia s.r.o., SNV
Plynové prípojka, ROMZ a potrubný rozvod - Nolan Investments spol. s r. o. Bočiar
STL priemyselný rozvod zemného plynu - METALURG a. s. Dubnica nad Váhom
Plynoinštalácia kotolní administr. a soc. - prevádzkovej budovy - ZLH a. s. Sabinov - závod Hronec

PROPÁN

Zásobníková stanica a rozvody - PB DOSTA s.r.o., ŽSR - Vyšné Hágy
Tlaková stanica a rozvody propánu - Hotel Raj, Slovraj s.r.o.
Tlaková stanica a rozvody propánu - Penzión Herľany
Tlak. stanica a rozvody prop., realiz. kotolne - Penzión Maťko a Kubko, Mlynky
Výparníková stanica PB - Probugas KE
Čerpacia stanica LPG - UNI s.r.o., Brezno
Tlaková stanica a rozvody propánu - Cestné stavby a.s. Košice, Prešov
Tlaková stanica propánu a plynová kotolňa - Detský domov Mlynky-Biele Vody
Tlaková stanica propánu a plynová kotolňa - Škola v prírode Kysak
Tlaková stanica a rozvody propánu - Group 4 Falck Košice
Tlaková stanica, rozvody propánu a kotolňa - Transped s.r.o. Čierna nad Tisou
Tlaková stanica a rozvody propánu - Lumix Trade Slovenské Nové Mesto
Tlaková stanica, rozvody propánu, infražiariče - ZTS VVÚ Košice
Čerpacia stanica LPG - Figa
Tlaková stanica, rozvody propánu a kotolňa - Rekreačné stredisko NÚP Mlynky
Tlaková stanica, rozvody propánu - Motorest Starý mlyn, Dravce
Tlaková stanica, rozvody propánu do kuchyne - Spišský Salaš
Čerpacia stanica LPG - 1. SPS Trenčín
Tlaková st., rozv. propánu, vykurovanie infražiaričmi - LEMAKOR s.r.o. Prakovce
Plynofikácia kotolne - Hotel Hrádok, Jelšava - Hrádok
Tlaková stanica a rozvody propánu - Betonáreň ZAPA Košice