Kúrenárske a vodoinštalatérske práce

Kúrenárske a vodoinštalatérske práce
Dodávka a montáž rozvodov kanalizácie, ústredného kúrenia , teplej úžitkovej vody a studenej vody z materiálov oceľ, meď, plasthliník, uhlíková oceľ a nerez pre objekty občianskeho vybavenia, obchodné domy, zdravotnícke zariadenia, bytové domy a rodinné domy.