Rozvody technických plynov

Rozvody technických plynov
Dodávka a montáž rozvodov technických plynov (kyslík, acetylén, dusík, čpavok, vodík, chlór, CO2, argón, hélium) a tlakové stanice pre výrobné haly a prevádzky