Rozvody technologických médií a stlačeného vzduchu

Rozvody technologických médií a stlačeného vzduchu
Dodávka a montáž rozvodov technologických médií (chladiacich vôd, olejov) pre priemyselné prevádzky a pre výrobné haly, rozvodov stlačeného vzduchu vrátane kompresorových staníc.